Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

ÅRSMØTE I NORDRE FOLLO TURLAG

Det utsatte årsmøtet i Nordre Follo Turlag gjennomføres som digitalt årsmøte onsdag 3. juni 2020. Påmelding til harboeh@online.no innen mandag 1. juni. De påmeldte vil få en epost med link til møterommet.

Det innkalles til årsmøte i Nordre Follo Turlag

Onsdag 3. juni 2020 kl. 19.00


Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2019

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

Årsmøtepapirer finner du her:

Årsberetning

Regnskap

Valgkomiteens innstilling

Styrets forslag til valgkomite

Deltakerne må sørge for å ha tilgang til dokumentene under møtet. Det er ingen innkomne forslag.