Til fots i Oppegård

Nærtur i påsken -

Turtips fra Johanne

Turforslag fra Krokhol

Nytt turtips fra Johanne

Skautraver'n

Oppegård er kjent om Akershus' lille grønne kommune Kommunne er ikke større enn 37 km2, og allikevel har den et mangfold av natur- og kulturopplevelser å by på. Det er korte avstander til sjø, badestrender og naturen rundt oss. Skogene er rike på natur- og fugleliv, mens vår beliggenhet innerst i Oslofjorden gir grunnlag for varmekjær edelløvskog med en rik og variert flora. I Gjersjøelva går det hvert år opp laks og sjøørrret for å gyte.

Vår historie startet etter at isen forsvant for 10000 år siden. Vi har steinalderlokaliteter og de 300 mystiske terrassene i Sandbuktskogen som viser aktivitet fra 800 år f.Kr til 400 år e.Kr som ingen kan forklare. Vi har gamle veifar og mange spesielt flotte steinmurer. Vi har Gjersjøelva med alle ruinrestene etter industrieventyret til Ljansbruket.

For at alle innbyggerne i Oppegård lettere skal få oppleve disse natur- og kulturskattene, utarbeidet Oppegård Kommune i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i 2010 et hefte med 13 turer som et lavterskeltilbud. Turene ble i 2010 merket av diverse organisasjoner innen FNF.  Da Oppegård Turlag ble etablert i 2013 overtok Turlaget ansvaret for å merke turene etter DNT standard og å vedlikeholde dem.  

Det fysiske heftet er dessverre ikke mulig å få ta i lenger, men en digital utgave ligger på nettsidene til Oppegård avis: Til fots i Oppegård

Vi gjør oppmerksom på at bålplassen som er omtalt i tur nr. 1 på Grønliåsen ikke skal brukes i tiden det er bålforbud. Det er feil at den kan brukes hele året.Enkeltturer i Ut.no:

Skautraver'n er turorienteringen i Sørmarka. Turorientering er en aktivitet som er tilgjengelig hele sesongen. Postene står ute hele tiden, du velger selv når du vil på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være. Du kan gå sammen med venner og familie eller alene. Les mer her om hvordan du kommer i gang: 

Grønliåsen - Oldtidsveien og Den Fredrikhaldske Kongevei

Her kan du følge Oldtidsveien og Kongeveien i en fin rundtur med mange natur- og kulturopplevelser. Klikk på knappen for å finne turen på  UT.no.

 Slåbråten - Grytebråten - Pinnåsen

Husmannsplasser og oldtidsvei i søndre del av Oppegårdmarka. Klikk på knappen for å finne turen på  UT.no.