Bæretur Rundtur Østenstad

Dette arrangementet er over!

Velkommen til bæretur onsdag 3.november klokka 10.00. 

Dagens tur er Rundtur Østenstad. Turen er 5 km, og vi bruker ca 2 timer.

Vi følger blåmerket sti, med et par våte områder. Ta med gode tursko.

Østenstad

  • Oppmøte: Parkeringsplassen ved Østenstad kirke klokka 10.00
  • Turlengde: 5 km
  • Matbit og pause: dersom været tillater det, så ta gjerne med en matbit, litt å drikke og noe å sitte på til en hyggelig pause. 
  • Turleder: Ingrid Gundersen

Østenstadrunden går over de vidstrakte markene til de gamle Asker-gårdene Østenstad, Gui og Gisle. Dette er områder med historisk sus.

Vi starter turen like ovenfor Østenstad kirke i Erlandsvei, inn fra Gudolf Blakstadsvei. Innerst i veien følger vi åkerkanten på bred trasé fram til et stiskille der vi tar av til venstre. Turstien snor seg opp en bakke, så til høyre gjennom tett løvskog før den kommer fram til et åpent, vakkert kulturlandskap. På venstre hånd har vi nå den gamle husmannsplassen Århus, og på den andre siden av jordet ligger plassen Guienga. Området er et gammelt kultsenter og omtales som Guivarvet eller Gudvin. Like i øst ligger Årostoppen med gravrøyser fra bronsealderen (ca. 1000–500 f. Kr).

Under det store asketreet i neste veikryss tar vi en rast på en kjærkommen benk som Vollen Vel har satt opp. Herfra nyter vi utsynet over jorder med beitende hester og lar tankene gå tilbake på tidligere tider: Dette er et oldtidsveikryss med veifar i flere retninger bl.a. en merket kultursti med informasjonstavler mellom Heggedal og Vollen.

Vi fortsetter langs veien et stykke, der vi også følger merkingen fra Vollen Vel, til gården Guienga. Her tar vi av til høyre og innover langs jordet. Flere informasjonstavler underveis, også signert Vollen Vel, krydrer turen med interessant historie. Vi går Vestengveien, krysser Vollenveien og forbi Gisle-gårdene. På åsryggen vi følger ligger det gamle gravhauger fra yngre jernalder (år 600–1000) like på nordsiden av stien. Videre ned den bratte bakken har vi et herlig utsyn over Oslofjorden. Omtrent i bunnen av bakken vender rundturen nordover. I dette stikrysset går det av blåmerket sti videre nedover i retning Arnestad.

Vi kommer etter hvert fram til Øgårdsveien. Herfra går vi på asfalt, først til Vollenveien og deretter inn Jonasmyra. På høyre side ligger Stålengdammen og det gamle forsamlingslokalet Glimt. Vi går videre fram til den bratte gangveien som vi følger ned mot Østenstaddammen. Dette er en av de mange isdammene i Asker, anlagt i 1869. I veikroken innerst ved Østenstaddammen går rundturen inn i skogen, opp en bratt bakke og gjennom trivelig skog fram til utgangspunktet.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å bli med på tur.

Om trilleturene / bæreturene

DNT Asker Turlag arrangerer trilleturer eller bæreturer annenhver onsdag i Askers nærområde. På turen møter du andre mødre og fedre som er hjemme i permisjon til mosjon og sosialt samvær. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med. Vi går på skogsbilveier eller trivelige boligveier vinterstid. Det er ingen krav til medlemskap i Turistforeningen på disse turene. 

 

Bæretur Rundtur Østenstad

Velkommen til bæretur onsdag 3.november klokka 10.00.  Dagens tur er Rundtur Østenstad. Turen er 5 km, og vi bruker ca 2 timer. Vi følger blåmerket sti, med et par våte ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Ingrid Gundersen