Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Arne Norum Styreleder / kursvirksomhet arnnorum@online.no 917 52 637
Lene Borthen Søndagsturer / Nettside llamborth@online.no  480 62 718
Rolf Høgholen Aktiv i 100 / Økonomi rolf.hogholen@gmail.com 991 53 928
Jan Markerud Kajakk jamarker@online.no 900 76 719
Morten Bille Barnas Turlag morten_bille@hotmail.com 414 13 486
Roy Gunnar Dahlberg Sti-gruppe roydahlb@gmail.com 452 33 607
Christine Bakke-Kiøsterud Barnas Turlag christine.bakke@gmail.com 991 53 928