Om Oss

Oppegård Turlag ble stiftet 25. april 2013. og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.  Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget, dersom de bor i Oppegård kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap.

Kontakt oss

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter.

Styret

Her finner du en oversikt over medlemmene i vårt styre.

Vedtekter

Vedtekter for Oppegård Turlag.