Kontakt oss

E-post:                                     nordrefolloturlag@dnt.no
Tlf:                                            (+47) 22 82 28 00 (Sentralbord DNT Oslo og Omegn)
Postadresse:                            Postboks 7 Sentrum 0101 Oslo
Besøksadresse:                       Storgata 3, Oslo