INTERNASJONALE TURER I OPPEGÅRD

Gjennom et samarbeid med Integrering og kompetanse i Nordre Follo kommune lager vi hver onsdag en tur for flyktninger og asylsøkere som går på skole i kommunen. Turene starter fra Fløisbonnveien 2 - 4, varer 1,5 time og det er to turledere med på hver tur. Vi holder lav fart og vi prater mye sammen underveis, så deltakerne også får språktrening.

​​​​​​​Har du kanskje noen spørsmål om turene våre?  Ta kontakt med Torbjørn Aas på telefon 92 02 27 98 eller epost torbjo-a@online.no.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK