Årsmøte i Nordre Follo Turlag

Det innkalles til årsmøte i Nordre Follo Turlag torsdag 18. mars 2021 kl. 18.30. Sted kunngjøres senere.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2020

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes turlagets leder, Harald Bøhn, innen 18. februar. Epost: harboeh@online.no

Årsmelding og innkomne forslag blir lagt ut på nordrefollo.dntoslo.no 14 dager før årsmøtet.

Styret ønsker velkommen til årsmøtet!