Tur på egenhånd

Foto: Aktiv i 100 Oppegård

Turheftet "Til fots i Oppegård" inneholder 13 forslag til turer du kan gjennomføre på egen hånd

Heftet ble utgitt i 2010 og enkelte turbeskrivelser kan nok bære preg av at det har gått noen år. Noen steder har bebyggelsen rundt turtraseene endret seg.  Det viktigste er imidlertid å være klar over at bålplassen på Grønliåsen som det vises til i tur nr. 1 ikke har noe unntak fra bålforbudet fra 15. april til 15. september. Ellers er turheftet fortsatt aktuelt, og vi håper det kan inspirere til turer på egen hånd! Turene er senere blitt blåmerket av Oppegård Turlag. Det finnes ikke lenger noe fysisk hefte å få tak i, men Oppegård Avis har lagt ut en versjon på sine nettsider: Til fots i Oppegård