Nye styremedlemmer i Nordre Follo Turlag

På årsmøtet, som ble avviklet som digitalt møte den 3. juni ble det valgt to nye styremedlemmer: Morten Bille og Roy Dahlberg. Arne Norum ble gjenvalgt for 2 år.

Leder Harald Bøhn var ikke på valg, det var heller ikke styremedlemmene Bodil Klakegg, Eli Næss og Anne Marit Færden.

Bente Sæther og Jan Arild Halvorsen gikk ut av styret og ble takket for sin innsats.