Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte i Nordre Follo Turlag

Det innkalles til årsmøte i Nordre Follo Turlag

Mandag 16.3.2020 kl. 18:30 i kantina på Greverud sykehjem, Harriet Backers vei 30

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2019

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes turlagets leder, Harald Bøhn, innen 16. februar. Epost: harboeh@online.no

Årsmelding og innkomne forslag blir lagt ut på nordrefollo.dntoslo.no 14 dager før årsmøtet.

Pause med servering av pizza.

Etter årsmøtet vil leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg, snakke om foreningens strategi og veivalg fremover.

Styret ønsker velkommen til årsmøtet!