Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Oppegård Turlag tirsdag 27.8.2019 kl. 19.00 i Greverud sykehjem.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Forslag fra styret til endringer i vedtektene
  4. Suppleringsvalg til styret

Forslaget til vedtektsendringer vil medføre at turlaget utvider sitt virkeområde til også å omfatte nåværende Ski Kommune.